Powołano Komitet Zawodniczy przy POLADA

30 maja 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Zawodniczego przy Polskiej Agencji Antydopingowej. Celem działania komitetu jest angażowanie zawodników w kreowanie programów antydopingowych POLADA, jak również wzmacnianie globalnego systemu walki z dopingiem w sporcie. W spotkaniu, na którym koncentrowano się na bieżącej sytuacji międzynarodowej oraz na programie antydopingowym POLADA uczestniczył również przedstawiciel POLADA.

„Powstanie komitetu zawodniczego pozwoli na większy udział sportowców w kształtowaniu polityki antydopingowej, a tym samym na skuteczniejszą walkę z dopingiem” powiedziała Monika Pyrek, która również pełni funkcję członka Rady POLADA.

„Głos zawodników jest dla nas ważny i pozwala na realizację bardziej efektywnych i zrównoważonych programów antydopingowych. Sportowcy są najważniejszym adresatem działań podejmowanych przez organizacje antydopingowe i ich udział w procesie tworzenia programów antydopingowych jest kluczowy” podkreślił podczas spotkania Michał Rynkowski Dyrektor POLADA

W skład komitetu zawodniczego wchodzą (alfabetycznie):

  • Angelika Cichocka
  • Mariusz Czerkawski
  • Marcin Lewandowski
  • Konrad Niedźwiedzki
  • Monika Pyrek
  • Katarzyna Rogowiec
  • Luiza Złotkowska