12.06.2017

Misja i priorytety

Nasze Motto

W centrum naszych działań na rzecz czystego sportu jest zawsze zawodnik. Jego zdrowie, życie i prawo do rywalizacji na uczciwych zasadach jest dla nas priorytetem.

Nasza Misja 

 • Marzymy o sporcie wolnym o dopingu.
 • Robimy wszystko, co tylko jest możliwe, by ograniczyć występowanie zjawiska nieuczciwej rywalizacji w sporcie.
 • Popieramy wszystkie działania trenerów, lekarzy, nauczycieli i całego środowiska sportowego, które mają na celu promocję zasad fair play w sporcie.
 • Walczymy o to, aby zawodnicy wszystkie swoje wysiłki ukierunkowali na rozwój umiejętności i pasji w szacunku do swojego zdrowia i sportowych konkurentów.
 • Wierzymy, że na sukces składa się ciężka praca i talent, a droga na skróty zawsze wiąże się z porażką. Zwycięstwo osiągnięte w sposób nieuczciwy pozbawione jest najważniejszego: dumy i satysfakcji z przekraczania własnych barier.
 • Uświadamiamy, że cena za bycie nieuczciwym w sporcie jest naprawdę wysoka. Tacy zawodnicy tracą zdrowie, życie, pieniądze, sławę i autorytet. A w konsekwencji często także marzenia i karierę niemożliwą do odbudowania.
 • Mistrzem może być tylko ten, kto całą swoją postawą świadczy o mistrzostwie.

Zadania Agencji

 • Określanie zasad i przebiegu kontroli antydopingowej.

 • Ustanawianie reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie.

 • Planowanie i przeprowadzanie kontroli antydopingowej w okresie podczas zawodów oraz w okresie poza nimi.

 • Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji kontrolerów antydopingowych Agencji, zwanych dalej „kontrolerami”.

 • Przyznawanie zgody na używanie danej substancji zabronionej lub metody zabronionej przez zawodnika, o której mowa w art. 3 ust. 4.

 • Opracowywanie, wdrażanie i wspieranie programów edukacyjnych, informacyjnych i szkoleniowych w zakresie zwalczania dopingu w sporcie.

 • Powiadamianie zawodników lub innych osób podejmujących współpracę z osobą pomagającą w przygotowaniu do współzawodnictwa sportowego o statusie tej osoby, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10, oraz o konsekwencjach współpracy z tą osobą.

 • Opiniowanie projektów założeń projektów ustaw oraz projektów aktów prawnych w zakresie zwalczania dopingu w sporcie.

 • Współpraca z zagranicznymi podmiotami właściwymi w zakresie zwalczania dopingu w sporcie.

 • Współpraca z organami administracji publicznej, instytutami badawczymi oraz innymi podmiotami właściwymi w zakresie badań wspierających zwalczanie dopingu w sporcie.