12.06.2017

Regulations

Below we present information about the most important anti-doping regulations, starting from international conventions through acts of Polish law ending with the World Anti-Doping Code and international WADA standards.

World Anti-Doping Code

Anti-doping programs seek to preserve what is intrinsically valuable about sport. This intrinsic value is often referred to as “the spirit of sport”, it is the essence of Olympism; it is how we play true. The spirit of sport is the celebration of the human spirit, body and mind, and is characterized by the following values:

 • Ethics, fair play and honesty
 • Health
 • Excellence in performance
 • Character and education
 • Fun and joy
 • Teamwork
 • Dedication and commitment
 • Respect for rules and laws
 • Respect for self and other Participants
 • Courage
 • Community and solidarity

Doping is fundamentally contrary to the spirit of sport.To fight doping by promoting the spirit of sport, the Code requires each Anti-Doping Organization to develop and implement educational programs for Athletes, including youth, and Athlete Support Personnel.

Międzynarodowe Standardy WADA

Standardy międzynarodowe dotyczą różnych obszarów technicznych i operacyjnych programu zwalczania dopingu w sporcie. Są opracowywane w porozumieniu z sygnatariuszami konwencji antydopingowej UNESCO i rządami oraz zatwierdzane przez WADA. Celem standardów międzynarodowych jest zharmonizowanie działań prowadzonych przez organizacje antydopingowe odpowiedzialne za konkretne techniczne i operacyjne części programów zwalczania dopingu. Zgodnie z Kodeksem, przestrzeganie standardów międzynarodowych jest obowiązkowe. Standardy międzynarodowe mogą być okresowo poprawiane przez Komitet Wykonawczy WADA po uzasadnionych konsultacjach z sygnatariuszami i rządami. Jeśli w Kodeksie nie postanowiono inaczej, standardy  międzynarodowe oraz wszystkie poprawki wchodzą w życie w dniu podanym w standardzie międzynarodowym lub poprawce.

Standardy międzynarodowe zawierają wiele szczegółów technicznych niezbędnych do wdrożenia Kodeksu. Standardy międzynarodowe, chociaż wyraźnie stanowią część Kodeksu przez odwołanie, zostaną, w konsultacji z sygnatariuszami i rządami, opracowane przez ekspertów i opublikowane w osobnych dokumentach technicznych. Komitet Wykonawczy WADA musi mieć możliwość wprowadzania zmian do standardów międzynarodowych bez konieczności poprawiania Kodeksu lub regulaminów i przepisów poszczególnych zainteresowanych stron.