12.06.2017

Prohibited list

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2018 r. będzie obowiązywała nowa  lista substancji zabronionych.

Międzynarodowy Standard Listy Substancji i Metod Zabronionych jest jednym z podstawowych elementów Światowego Programu Antydopingowego. Lista Substancji i Metod Zabronionych jest aktualizowana co roku przez Światową Agencję Antydopingową (WADA). Standard określa grupy substancji i metod zabronionych na zawodach, poza zawodami, jak również substancje zabronione w określonych dyscyplinach sportu. Lista ma charakter bezwzględnie obowiązujący.

 

Substancje zabronione na i poza zawodami we wszystkich dyscyplinach sportu

 • S-0 Substancje niezatwierdzone
 • S-1 Środki anaboliczne
 • S-2 Hormony i substancje pokrewne
 • S-3 Beta 2 agonisci
 • S-4 Antagoniści i modulatory hormonów
 • S-5 Diuretyki i środki maskujące

Substancje zabronione tylko na zawodach

 • S-6 Stymulanty
 • S-7 Narkotyki
 • S-8 Kanabinoidy THC, (Marihuana i Haszysz)
 • S-9 Glikokortykoidy

Metody zabronione w sporcie na zawodach i poza zawodami

 • M-1 Metody zwiększające transfer tlenu
 • M-2 Manipulacje fizyczne lub chemiczne
 • M-3 Doping genetyczny

Substancje zabronione w określonych dyscyplinach sportowych

 • P-1 Alkohol (od 1 stycznia 2018 r. usunięte z listy)
 • P-2 Beta-Blokery

Lista stanowi załącznik do Międzynarodowej Konwencji Antydopingowej UNESCO przez co nakłada obowiązek na wszystkie Państwa sygnatariuszy jej wprowadzenia do prawa krajowego.

Linki