12.06.2017

Programs

Dwoma podstawowymi programami realizowanymi przez Polską Agencję Antydopingową są program kontroli antydopingowych oraz program informacyjno-edukacyjny.

 

Program kontroli antydopingowych

Kontrole antydopingowe towarzyszące imprezom sportowym czy obecne w systemie obozowego szkolenia sportowego stały się dla zawodników, trenerów, organizatorów i pozostałych uczestniczących w życiu sportowym osób  powszechnością. Ich przeprowadzanie nie budzi żadnej sensacji i traktowane jest jako naturalne uzupełnienie obowiązków każdego sportowca. W tym miejscu chcemy nadzwyczaj mocno podkreślić fakt, iż w kontekście przepisów Światowego Kodeksu Antydopingowego to zawodnik jest odpowiedzialny za to, co zostanie wykryte w jego próbce, a nieświadomość i niewiedza nie zwalniają go od tej odpowiedzialności.

Chcemy utwierdzić Państwa w przekonaniu, iż Polska Agencja Antydopingowa oraz akredytowane przez Światową Agencję Antydopingowa warszawskie Laboratorium Antydopingowe przy Instytucie Sportu PIB funkcjonują według międzynarodowych standardów i dają pełną gwarancję bezstronności badań antydopingowych oraz bezpieczeństwa i ochrony wszystkich danych z nią związanych. Ponadto, wprowadzony i utrzymywany System Zarządzania Jakością ISO daje gwarancje prawidłowego wykonywania procedur antydopingowych przez pracowników Komisji.

 

Program informacyjno-edukacyjny

W każdej dobrze zorganizowanej i prawidłowo działającej narodowej agencji antydopingowej funkcjonuje komórka zajmująca się szeroko pojętą edukacją, informacją oraz profilaktyką w zakresie zwalczania dopingu w sporcie. Ponad wszelką wątpliwość tego rodzaju aktywność jest niezbędna i przyczynia się do wzrostu świadomości w obszarze zagadnień związanych z konsekwencjami stosowania dopingu, a w perspektywie przyczynia się do jego eliminacji. Działalność taka powinna być kierowana do wszystkich osób związanych ze sportem, niezależnie od wieku i pełnionej funkcji.

Polska Agencja Antydopingowa realizuje program edukacyjny w zakresie poszerzania wiedzy dotyczącej zjawiska dopingu w sporcie. Organizacjami, z którymi stale współpracuje są: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Federacja Sportu Młodzieżowego, polskie związki sportowe oraz inne organizacje, które wspierają program lub są nim zainteresowane. Program skierowany jest do trzech grup odbiorców. Pierwszą, są sportowcy uprawiający sport wyczynowy (kwalifikowany), ich trenerzy oraz personel medyczny. Drugą grupą są młodzi zawodnicy o niesprecyzowanych jeszcze planach dotyczących swojej kariery, ich trenerzy oraz rodzice. Najszerszą grupę odbiorców stanowi młodzież gimnazjalna i licealna, która w szczególny sposób narażona jest na problem dopingu oraz na stosowanie suplementów diety bez wymaganej wiedzy i kontroli.

Na sportowych arenach rozstawiany jest specjalny mobilny punkt edukacyjny, w którym można otrzymać materiały edukacyjne, przewodnik zawodnika, wziąć udział w quizie antydopingowym lub skorzystać z konsultacji ekspertów antydopingowych. Inną formą współpracy są szkolenia organizowane dla trenerów w województwach, realizowane w formie wykładów połączonych z częścią warsztatową, na której poruszane są tematy wzbudzające największe wątpliwości ze strony trenerów.

Agencja oferuje także polskim związkom sportowym możliwość nawiązania podobnej współpracy w zakresie realizacji antydopingowego programu edukacyjnego. Przy określaniu warunków współpracy możliwe jest bazowanie na sprawdzonych już formach lub wspólne opracowanie programu edukacyjnego ściśle dopasowanego do potrzeb konkretnego związku sportowego. Przy jego wykorzystaniu na stronie Agencji www.antydoping.pl powstaje specjalny projekt „platformy edukacyjnej”.