12.06.2017

Partnership with WADA

Partnerstwo Polskiej Agencji Antydopingowej ze Światowa Agencją Antydopingowa dotyczy czterech płaszczyzn: przeprowadzania i zarządzania badaniami, edukacji, współpracy międzynarodowej oraz wymiany informacji.

Z punktu widzenia Agencji wszystkie cztery aspekty są ważne. Aby walka z dopingiem w sporcie była skuteczna wymaga sprawnego funkcjonowania instytucji antydopingowych na całym świecie oraz odpowiedniej koordynacji działań, którą ma zapewnić WADA. Częste zmiany prawne oraz zmiany organizacyjne powodują, że konieczna jest ciągła współpraca, której celem jest utrzymanie spójnej polityki antydopingowej.

Ze względu na powyższe, Polska Agencja Antydopingowa  bierze udział w dwóch projektach: programie Outreach, dotyczącym współpracy z zakresu edukacji oraz projekcie ADAMS dotyczącym zbierania informacji o miejscach pobytu zawodników.