Nabór na kontrolerów antydopingowych

Informujemy, iż rozpoczęliśmy rekrutację na stanowiska  kontrolerów  antydopingowych, która potrwa do dnia 14 lutego. Poszukujemy również osób posiadających uprawnienia do pobierania próbek krwi.  Prosimy o przesyłanie CV na adres biuro@antydoping.pl

Wymagania:

·         Miejsce zamieszkania: Warszawa i okolice, albo Trójmiasto i okolice, albo Kraków i okolice

·         Ukończenie 18 roku życia

·         Obywatelstwo polskie

·         Pełna zdolność do czynności prawnych oraz do pełni praw publicznych

·         Wykształcenie średnie

·         Nieposzlakowana opinia

·         Prawo jazdy kat. B

·         Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyśle przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe karalności

·         Dyspozycyjność – średnio 3 dni w tygodniu

·         Posiadanie samochodu osobowego (opcjonalnie)

 

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

·         Wybór kandydatów spełniających wymagania określonych w ogłoszeniu

·         Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej do następnego etapu

·         Szkolenie teoretyczne i praktyczne (termin zostanie ustalony po przeprowadzeniu rozmów kwalifikujących)

·         Egzamin teoretyczny i praktyczny(termin zostanie ustalony po przeprowadzeniu rozmów kwalifikujących)

·         Po zaliczeniu egzaminu otrzymanie uprawnień kontrolera antydopingowego

 

Warunki  rozliczania i zatrudnienia:

·         Samozatrudnienie

·         Stawka za dzień pracy 325 zł brutto

·         Stawka za dzień dojazdowy 240 zł brutto

·         Stawka za kilometrówkę za używanie samochodu osobowego 0,83 zł brutto