30.06.2017

About us

Historia | Misja | Struktura | Skład Rady | Zespół


Ustawą o kulturze fizycznej z dnia 3 czerwca 1984 r. zabroniono stosowania w sporcie środków farmakologicznych i innych substancji dopingowych. W dniu 16 listopada 1989 r. minister Spraw Zagranicznych Rządu Rzeczypospolitej Polskiej podpisał Konwencję Antydopingową Rady Europy. Konwencję tę 3 lipca 1990 r. ratyfikował Prezydent RP. Konwencja jest kompleksową, międzynarodową umową, której celem jest zwalczanie stosowania niedozwolonych środków i metod przez sportowców. Podpisanie i ratyfikowanie konwencji oznacza, że władze Rzeczypospolitej Polskiej przyjęły na siebie odpowiedzialność za zwalczania dopingu w naszym kraju.

Więcej

Misja

Zawodnik jest dla nas zawsze najważniejszy. Nasze starania i ciężka praca ukierunkowane są na osiągnięcie równej rywalizacji sportowej. Walczymy o to, żeby wszyscy zawodnicy byli przeświadczeni, iż sukces można osiągnąć jedynie dzięki ciężkiej pracy i własnemu talentowi, gdzie ciężka praca to 95 % a talent 5%. Droga na skróty zawsze wiąże się z porażką. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy osiągnięcie medalu za wszelką cenę w świadomości, że osiągnęło się go w sposób nieuczciwy wobec swojego organizmu, swoich bliskich i ludzi którzy podziwiają osiągnięcia sportowe jest właściwą drogą? My wiemy, że nie. Wiemy więcej – że osoba, która stosuje doping musi zapłacić wysoką cenę, cenę zdrowia, pieniędzy, sławy i dobrego imienia. Według nas to cena zbyt wysoka.

Zadania Polskiej Agencji Antydopingowej

Badania antydopingowe
Działalność edukacyjna
Działalność informacyjna
Współpraca międzynarodowa
Rozwiązania prawne
 

Struktura

Struktura organizacyjna

Skład Rady

Aktualny skład Rady Polskiej Agencji Antydopingowej został powołany przez ministra właściwego ds. kultury fizycznej z dniem 1 lipca 2017 r. W Skład Rady wchodzą:

  • Prof. dr hab. Andrzej Małecki
  • dr Grzegorz Kuczyński
  • Monika Pyrek -Rokita
  • dr Hubert Krysztofiak
  • Magdalena Piwowarczyk
  • Tadeusz Senda
  • Wanda Szelachowska-Kluza

Zespół

Jesteśmy osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnym wieku oraz reprezentującymi różne zawody i pasje. Ta różnorodność wpłynęła na powstanie doświadczonego i dynamicznego zespołu, otwartego na nowe pomysły. Jesteśmy zdeterminowani by nasza praca przynosiła jak najlepsze rezultaty. Uważamy, że do prawidłowego funkcjonowania instytucji takiej jaką jest Polska Agencja Antydopingowa, konieczny jest permanentny rozwój zarówno samej instytucji jak i jej pracowników. Ma to w efekcie bezpośrednie przełożenie na skuteczność naszych działań oraz nasz wizerunek. Zawsze jesteśmy otwarci na nowe pomysły i gotowi wysłuchać zdania innych. Dążymy do zapewnienia zawodnikom możliwości uczestnictwa w zawodach czystych i uczciwych, gdzie ci, którzy przegrywają są pewni, że zwycięzca dopiął swego jedynie dzięki uczciwemu i ciężkiemu treningowi. Co najważniejsze, nie jesteśmy w tym odosobnieni, często spotykamy się z życzliwością i pomocą osób ze świata sportowego. Pozostajemy do Państwa dyspozycji.