01.07.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

Raporty roczne | Narzędzia edukacyjne | Formularze | Publikacje | Sport Amatorski | Igrzyska Olimpijskie |
Igrzyska Paraolimpijskie |

 

Raporty roczne

Poniżej prezentujemy sprawozdania podsumowujące działalność naszej organizacji w poszczególnych latach

Raport Roczny 2019

Raport Roczny 2018

Raport Roczny 2017

Raport Roczny 2016

Raport Roczny 2015 

Raport Roczny 2014 

Raport Roczny 2013 

Raport Roczny 2012 

Narzędzia edukacyjne

Przekazujemy do dyspozycji specjalnie przygotowany pakiet edukacyjny. Materiał ten zawiera gotowe do pobrania i dowolnego wykorzystania prezentacje, które poruszają  najważniejsze zagadnienia związane ze zwalczaniem dopingu w sporcie. Naszą intencją  jest, aby te informacje mogły trafić do jak najszerszego grona osób związanych ze sportem, a w szczególności do młodych zaczynających swoją sportową przygodę zawodników. Zachęcamy do przeglądu i wykorzystania powyższych treści przez Polskie Związki Sportowe, trenerów, nauczycieli Szkół Mistrzostwa Sportowego, instruktorów, a przede wszystkim zawodników i ich rodziców. Jesteśmy przekonani, iż zróżnicowany pod względem prezentowanych informacji materiał pozwoli wszystkim z Państwa odszukać preferowaną tematykę. Proponujemy, aby wybrane przez Państwa prezentacje mogły być częścią programu szkoleniowego realizowanego podczas treningów w klubach, treningów w ramach obozów sportowych czy na lekcjach wychowania fizycznego w szkołach. Niech inspirowane przez kierownictwo związków sportowych, dyrektorów szkół, trenerów i nauczycieli, a przedstawiane w formie prelekcji, pogawędki czy prezentacji multimedialnej zagadnienia walki z dopingiem staną się ważnym elementem ogólnej edukacji oraz wzrostu świadomości co do zagrożeń jakie niesie ze sobą niedozwolony doping.

Doping w Sporcie – zdrowotne skutki jego stosowania – 3 stopnie wiedzy na temat dopingu,

Publikacje

Przedstawiamy publikacje dotyczące dopingu w sporcie

Antydoping w Polsce 2 edycja , Warszawa 2014

Formularze

Protokół Kontroli Antydopingowej 

Wniosek o wyłączenie dla celów terapeutycznych

Sport Amatorski

Informator dla sportowców amatorów

Igrzyska Olimpijskie

Przepisy antydopingowe MKOl na Igrzyska XXXII Olimpiady-Tokio 2020 w 2021 ROKU

Zasady antydopingowe – Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020

Zasady antydopingowe – Igrzyska Paraolimpijskie Tokio 2020