Michał Rynkowski wybrany wice-przewodniczącym Grupy Monitorującej Międzynarodową Konwencję Antydopingową Rady Europy

Michał Rynkowski dyrektor POLADA został wybrany wice-przewodniczącym Grupy Monitorującej Międzynarodową Konwencję Antydopingową Rady Europy. Decyzja została podjęta podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 31 października 2018 r. Grupa Monitorująca Konwencję Antydopingową jest odpowiedzialna za realizację Międzynarodowej Konwencji Antydopingowej Rady Europy. W ramach swoich kompetencji grupa realizuje zadania poprzez stałe i tymczasowe zespoły robocze, które Read more about Michał Rynkowski wybrany wice-przewodniczącym Grupy Monitorującej Międzynarodową Konwencję Antydopingową Rady Europy[…]

POLADA będzie wspierała Ukraińską Agencję Antydopingową

Ukraińskie Centrum Anty-Dopingowe(UCAD), Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) i Polska Agencja Antydopingowa (POLADA) podpisały trójstronną umowę określającą warunki wsparcia, jakiego udzieli POLADA ukraińskim partnerom. Celem podjętej współpracy jest wzmocnienie ukraińskiego systemu antydopingowego w 3-letniej perspektywie. Wszelkie działania będą realizowane pod nadzorem WADA. Wcześniejszym partnerem POLADA w podobnym projekcie była Azerska Agencja Antydopingowa, która osiągnęła pełną zdolność Read more about POLADA będzie wspierała Ukraińską Agencję Antydopingową[…]

Komunikat przedstawicieli niektórych narodowych agencji antydopingowych

Przedstawiciele krajowych organizacji antydopingowych zjednoczeni z międzynarodową społecznością sportowców wzywają do konstruktywnej reformy zarządzania WADA. • Przedstawiciele krajowych organizacji antydopingowych spotkali się na nadzwyczajnym szczycie w Paryżu, aby przedyskutować stan systemu antydopingowego kierowanego przez WADA oraz omówić coraz pilniejszą potrzebę przywrócenia zaufania do globalnego regulatora; • W wyraźnym przejawie solidarności ze sportowcami, przedstawiciele krajowych organizacji Read more about Komunikat przedstawicieli niektórych narodowych agencji antydopingowych[…]

Prezentujemy Raport Roczny 2017

Publikujemy Raport Roczny za 2017 r. uwzględniający informacje o realizacji podstawowych programów Polskiej Agencji Antydopingowej takich jak: działania informacyjno-edukacyjne, kontrola antydopingowa, zarządzanie wynikami czy współpraca międzynarodowa. Szczegóły pod poniższym linkiem Raport Roczny 2017 

Komunikat przedstawicieli niektórych narodowych agencji antydopingowej dotyczący przywrócenia RUSADA

Przedstawiciele krajowych organizacji antydopingowych wzywają Światową Agencję Antydopingową do odłożenia podjętej w czwartek decyzji o przywróceniu statusu Rosyjskiej Agencji Antydopingowej (RUSADA) do czasu, aż Rosja udowodni, że spełniła wszystkie warunki mapy drogowej WADA. Przedstawiciele krajowych organizacji antydopingowych wzywają WADA, aby nie przywracała statusu RUSADA do czasu otrzymania wszystkich danych analitycznych Systemu Zarządzania Informacjami laboratorium moskiewskiego (LIMS), umożliwiających Read more about Komunikat przedstawicieli niektórych narodowych agencji antydopingowej dotyczący przywrócenia RUSADA[…]

Wspólna edukacja POLADA i IHF

W dniu 14 sierpnia, na prośbę International Handball Federation, mieliśmy okazję odwiedzić uczestniczki rozgrywanych w Kielcach Mistrzostw Świata Juniorek (U18) w piłce ręcznej. Korzystając z dnia przerwy w zawodach w trzech kieleckich hotelach (Binkowski, Tęczowy Młyn, Best Western) przeprowadziliśmy krótkie szkolenia informujące o największych dopingowych zagrożeniach oraz zasadach i przebiegu kontroli antydopingowej. Z występujących w Read more about Wspólna edukacja POLADA i IHF[…]

Spotkanie szefów wiodących agencji antydopingowych

Przedstawiciele 17 wiodących krajowych organizacji antydopingowych (NADO) oraz  iNADO (Institute of National Anti-Doping Organisations) spotkali się w Londynie w celu omówienia kluczowych zagrożeń dla czystego sportu oraz obszarów ściślejszej współpracy w ramach międzynarodowej społeczności antydopingowej. Mapa drogowa dotycząca Rosji W przededniu Mistrzostw Świata FIFA w Rosji, kraju który nie funkcjonuje zgodnie ze Światowym Programem Antydopingowym, szefowie Read more about Spotkanie szefów wiodących agencji antydopingowych[…]

Webinaria POLADA z Akademią Veolia

Polska Agencja Antydopingowa we współpracy ze Sportową Akademią Veolia (SAV) stworzyła program edukacyjno – informacyjny – „Doping młodych sportowców – do’s and dont’s”. Przedstawiciele POLADA poprowadzą cykl otwartych spotkań on-line (webinariów), w których mogą wziąć udział zarówno sami sportowcy, jak i ich trenerzy oraz rodzice. Pierwsze warsztaty odbędą się 23 maja o godzinie 19:00.

Szkolenie WADA i POLADA dotyczące zarządzania wynikami dla Central Asia RADO

We współpracy ze Światową Agencją Antydopingową dyrektor POLADA Michał Rynkowski przeprowadził szkolenie z zakresu zarządzania wynikami dla członków Centralno-Azjatyckiej Regionalnej Organizacji Antydopingowej. Całodniowe szkolenie odbyło się w w Taszkiencie w dniu 10 maja i obejmowało swoim zakresem zagadnienia ogólne, postępowanie w przypadku analitycznych i nieanalitycznych naruszeń przepisów antydopingowych, jak również postępowań dyscyplinarnych związanych z dopingiem. W Read more about Szkolenie WADA i POLADA dotyczące zarządzania wynikami dla Central Asia RADO[…]

Porozumienie o współpracy antydopingowej pomiędzy PKSN i POLADA

Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich oraz Polska Agencja Antydopingowa podpisały porozumienie o współpracy w zakresie walki z dopingiem w sporcie. Skutkiem podjętej współpracy będzie wzmocnienie programu kontroli antydopingowej oraz edukacji w sportach nieolimpijskich. Instytucje były reprezentowane przez Prezesa PKSN mec. Tomasza Dauermana oraz Dyrektora POLADA Michała Rynkowskiego.