Spotkanie Komitetu Zawodniczego POLADA

Odbyło się kolejne, już drugie  spotkanie Komitetu Zawodniczego POLADA. Przedmiotem dyskusji była rekomendacja komitetu ds. zgodności WADA dotycząca zawieszenia rosyjskich sportowców, plany POLADA na 2020 rok, udział członków komitetu w kampanii antydopingowej „Gramy Fair” oraz zagadnienia organizacyjne. Ponadto, jednogłośnie zaakceptowano kandydaturę  Luizy Złotkowskiej na członka Komitetu Zawodniczego WADA. Komitet Zawodniczy POLADA został powołany w maju Read more about Spotkanie Komitetu Zawodniczego POLADA[…]

Minister Witold Bańka Prezydentem WADA

W Katowicach zakończyła się Światowa Konferencja Antydopingowa. Podczas trzeciego dnia wydarzenia minister Witold Bańka został oficjalnie zatwierdzony na prezydenta Światowej Agencji Antydopingowej. Nowa kadencja rozpocznie się od 1 stycznia 2020 r. – Ta konferencja pokazała, że potrafimy konstruktywnie dyskutować i szukać rozwiązań, nawet wtedy gdy mamy nieco odmienne spojrzenia na niektóre kwestie. Dlaczego? Bo wszyscy mamy Read more about Minister Witold Bańka Prezydentem WADA[…]

Zabronione infuzje w Pogoni Siedlce

Polska Agencja Antydopingowa informuje, iż wszczęła postępowanie w zakresie podejrzenia stosowania metody zabronionej w postaci infuzji dożylnych przez 7 zawodników piłki nożnej należących do Miejskiego Klubu Sportowego Pogoń Siedlce. Zawodnikom grozi kara 4 lat dyskwalifikacji. Sprawa jest rozwojowa. Ze względu na możliwość popełnienia przestępstwa POLADA udostępniła akta sprawy Prokuraturze Krajowej oraz Prokuraturze Okręgowej w Lublinie.  Read more about Zabronione infuzje w Pogoni Siedlce[…]

Spotkanie Ministra Witolda Bańki z POLADA

W dniu 17 października br. odbyło się spotkanie z Panem ministrem Witoldem Bańką, który jest równocześnie prezydentem elektem WADA. Podczas spotkania Pan minister podziękował za dotychczasową współpracę pracownikom agencji, przedstawicielom Rady POLADA oraz Panelu Dyscyplinarnego. Dokonał również podsumowania ostatnich 4 lat działalności na forum antydopingowym oraz wskazał na wyzwania stojące przed systemem antydopingowym w Polsce Read more about Spotkanie Ministra Witolda Bańki z POLADA[…]

SKS on Tour napędza kampanię Gramy Fair

W Warszawie wystartował dzisiaj cykl wydarzeń sportowych organizowanych z myślą o szkolnych klubach sportowych #SKSonTour. Obecność znanych sportowców (Emilia Ankiewicz, Sławomir Szmal, Paweł Korzeniowski) oraz możliwość sprawdzenia swych umiejętności na wielu przyrządach i w kilku grach zespołowych stanowiła sporą atrakcję dla uczestników z całego Mazowsza. Jedną ze stacji w przygotowanym dla młodych sportowców obwodzie był „Punkt Read more about SKS on Tour napędza kampanię Gramy Fair[…]

POLADA przeprowadza audyt w NADC

Dyrektor POLADA Michał Rynkowski przeprowadził audyt w Narodowym Centrum Antydopingowym Ukrainy w dniach 19-20 września. Przede wszystkim analizie poddane zostały następujące obszary: system kontroli antydopingowej, zarządzanie wynikami badań, wyłączenia dla celów terapeutycznych, organizacja i sposób funkcjonowania postępowań dyscyplinarnych w sprawach dopingowych oraz organizacja i sposób funkcjonowania edukacji antydopingowej. Wizyta została przeprowadzona na wniosek NADC w Read more about POLADA przeprowadza audyt w NADC[…]

Komitet Zawodniczy POLADA podczas spotkania okrągłego stołu nt. efektywnego zaangażowania sportowców w walkę z dopingiem

W dniu 5 września Luiza Złotkowska oraz Katarzyna Rogowiec, które reprezentowały Komitet Zawodniczy POLADA, wzięły udział w spotkaniu okrągłego stołu nt. efektywnego zaangażowania sportowców w walkę z dopingiem w sporcie. W wydarzeniu wzięli udział Prezydent elekt WADA Witold Bańka oraz przedstawiciele komitetów zawodniczych: EU Athletes, Global Athlete, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego oraz Światowej Read more about Komitet Zawodniczy POLADA podczas spotkania okrągłego stołu nt. efektywnego zaangażowania sportowców w walkę z dopingiem[…]

POLADA publikuje raport za 2018 rok

Przedstawiamy podsumowanie 2018 roku, który był pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania Polskiej Agencji Antydopingowej. Na jego przestrzeni POLADA podejmowała działania na rzecz uczciwych sportowców oraz zwiększenia efektywności walki z dopingiem w sporcie. Szczegóły są dostępne pod poniższym linkiem. Raport Roczny 2018

Główny Inspektor Sanitarny oraz Polska Agencja Antydopingowa koordynują współpracę na rzecz walki z dopingiem

9 lipca 2019 Główny Inspektor Sanitarny- Jarosław Pinkas oraz Dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej – Michał Rynkowski zawarli porozumienie, w którym zobowiązali się do wymiany informacji i koordynacji działań mających na celu przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu substancji zabronionych, stosowania metod zabronionych dla celów dopingowych przez sportowców oraz wspólną popularyzację wiedzy na temat szkodliwości dopingu dla zdrowia. Read more about Główny Inspektor Sanitarny oraz Polska Agencja Antydopingowa koordynują współpracę na rzecz walki z dopingiem[…]

Szkolenie dla Ukraińskiej Agencji Antydopingowej

POLADA we współpracy z Panelem Dyscyplinarnym przy POLADA w dniach 25-26 czerwca w Kijowie przeprowadziła szkolenie dla Narodowego Centrum Antydopingowego Ukrainy (NADC) z zakresu postępowań dyscyplinarnych w sprawach dotyczących dopingu . Szkolenie obejmowało swoim zakresem zagadnienia dotyczące: sposobu organizacji i funkcjonowania paneli dyscyplinarnych,  postępowania przygotowawczego oraz właściwego postępowania dyscyplinarnego. Tego rodzaju aktywność wpisuje się w Read more about Szkolenie dla Ukraińskiej Agencji Antydopingowej[…]