SKS on Tour napędza kampanię Gramy Fair

W Warszawie wystartował dzisiaj cykl wydarzeń sportowych organizowanych z myślą o szkolnych klubach sportowych #SKSonTour. Obecność znanych sportowców (Emilia Ankiewicz, Sławomir Szmal, Paweł Korzeniowski) oraz możliwość sprawdzenia swych umiejętności na wielu przyrządach i w kilku grach zespołowych stanowiła sporą atrakcję dla uczestników z całego Mazowsza. Jedną ze stacji w przygotowanym dla młodych sportowców obwodzie był „Punkt Read more about SKS on Tour napędza kampanię Gramy Fair[…]

POLADA przeprowadza audyt w NADC

Dyrektor POLADA Michał Rynkowski przeprowadził audyt w Narodowym Centrum Antydopingowym Ukrainy w dniach 19-20 września. Przede wszystkim analizie poddane zostały następujące obszary: system kontroli antydopingowej, zarządzanie wynikami badań, wyłączenia dla celów terapeutycznych, organizacja i sposób funkcjonowania postępowań dyscyplinarnych w sprawach dopingowych oraz organizacja i sposób funkcjonowania edukacji antydopingowej. Wizyta została przeprowadzona na wniosek NADC w Read more about POLADA przeprowadza audyt w NADC[…]

Komitet Zawodniczy POLADA podczas spotkania okrągłego stołu nt. efektywnego zaangażowania sportowców w walkę z dopingiem

W dniu 5 września Luiza Złotkowska oraz Katarzyna Rogowiec, które reprezentowały Komitet Zawodniczy POLADA, wzięły udział w spotkaniu okrągłego stołu nt. efektywnego zaangażowania sportowców w walkę z dopingiem w sporcie. W wydarzeniu wzięli udział Prezydent elekt WADA Witold Bańka oraz przedstawiciele komitetów zawodniczych: EU Athletes, Global Athlete, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego oraz Światowej Read more about Komitet Zawodniczy POLADA podczas spotkania okrągłego stołu nt. efektywnego zaangażowania sportowców w walkę z dopingiem[…]

POLADA publikuje raport za 2018 rok

Przedstawiamy podsumowanie 2018 roku, który był pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania Polskiej Agencji Antydopingowej. Na jego przestrzeni POLADA podejmowała działania na rzecz uczciwych sportowców oraz zwiększenia efektywności walki z dopingiem w sporcie. Szczegóły są dostępne pod poniższym linkiem. Raport Roczny 2018

Główny Inspektor Sanitarny oraz Polska Agencja Antydopingowa koordynują współpracę na rzecz walki z dopingiem

9 lipca 2019 Główny Inspektor Sanitarny- Jarosław Pinkas oraz Dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej – Michał Rynkowski zawarli porozumienie, w którym zobowiązali się do wymiany informacji i koordynacji działań mających na celu przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu substancji zabronionych, stosowania metod zabronionych dla celów dopingowych przez sportowców oraz wspólną popularyzację wiedzy na temat szkodliwości dopingu dla zdrowia. Read more about Główny Inspektor Sanitarny oraz Polska Agencja Antydopingowa koordynują współpracę na rzecz walki z dopingiem[…]

Szkolenie dla Ukraińskiej Agencji Antydopingowej

POLADA we współpracy z Panelem Dyscyplinarnym przy POLADA w dniach 25-26 czerwca w Kijowie przeprowadziła szkolenie dla Narodowego Centrum Antydopingowego Ukrainy (NADC) z zakresu postępowań dyscyplinarnych w sprawach dotyczących dopingu . Szkolenie obejmowało swoim zakresem zagadnienia dotyczące: sposobu organizacji i funkcjonowania paneli dyscyplinarnych,  postępowania przygotowawczego oraz właściwego postępowania dyscyplinarnego. Tego rodzaju aktywność wpisuje się w Read more about Szkolenie dla Ukraińskiej Agencji Antydopingowej[…]

CEADO wspiera Chorwacką Agencję Antydopingową

Członkowie Środkowo-Europejskiej Organizacji Antydopingowej: Austriacka, Chorwacka, Polska, Serbska, Słoweńska, Słowacka i Węgierska Agencja Antydopingowa podczas spotkania w dniu 28 maja 2019 r. zajęli stanowisko o wsparciu Chorwackiej Agencji Antydopingowej(Anti-Doping Division of Croatian Public Health Institute) w zakresie wprowadzenia zmian w narodowej legislacji, mających na celu powstanie niezależnej organizacji antydopingowej, która miałaby funkcjonować w oparciu o: zasady Read more about CEADO wspiera Chorwacką Agencję Antydopingową[…]

Powołano Komitet Zawodniczy przy POLADA

30 maja 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Zawodniczego przy Polskiej Agencji Antydopingowej. Celem działania komitetu jest angażowanie zawodników w kreowanie programów antydopingowych POLADA, jak również wzmacnianie globalnego systemu walki z dopingiem w sporcie. W spotkaniu, na którym koncentrowano się na bieżącej sytuacji międzynarodowej oraz na programie antydopingowym POLADA uczestniczył również przedstawiciel POLADA. „Powstanie Read more about Powołano Komitet Zawodniczy przy POLADA[…]

Powstała Środkowo-Europejska Organizacja Antydopingowa CEADO

Z inicjatywy Węgierskiej Agencji Antydopingowej HUNADO, przedstawiciele narodowych organizacji antydopingowych z Austrii, Chorwacji, Polski, Serbii, Słowacji, Słowenii i Węgier spotkali się w dniu 28 maja 2019 r. w Budapeszcie. Wspólnie podjęto decyzję o powołaniu do życia Środkowo-Europejskiej Organizacji Antydopingowej (Central European Anti-Doping Organization („CEADO”). W spotkaniu również wzięli udział przedstawiciele Światowej Agencji Antydopingowej WADA, w Read more about Powstała Środkowo-Europejska Organizacja Antydopingowa CEADO[…]

Minister Witold Bańka jedynym kandydatem na stanowisko Prezydenta WADA

14 maja 2019 r. w Montrealu podczas specjalnego posiedzenia reprezentantów władz publicznych w WADA odbyło się głosowanie nad kandydaturą na stanowisko szefa Światowej Agencji Antydopingowej. Zwyciężył Minister Witold Bańka. Jego kontrkandydatem był Marcos Diaz – Wiceminister ds. sportu Dominikany, były członek Zarządu WADA. Nowy szef organizacji przejmie stery 1 stycznia 2020 roku. Oficjalnie kandydatura Ministra Read more about Minister Witold Bańka jedynym kandydatem na stanowisko Prezydenta WADA[…]