Fundacja Orły Sportu i Polska Agencja Antydopingowa rozpoczęły współpracę

Prezes Fundacji Orły Sportu Łukasz Strzelecki oraz Dyrektor POLADA Michał Rynkowski podpisali w dniu 18 marca 2019 r. porozumienie dotyczące współpracy w zakresie realizacji wspólnych działań informacyjno-edukacyjnych. Wspólnie obie organizacje będą dążyły do rozwijania programów edukacyjnych adresowanych do młodych sportowców, ich rodziców i trenerów, którzy m.in. korzystają z infrastruktury „Orlików”. Zawarta współpraca pozwoli na zwiększenie Read more about Fundacja Orły Sportu i Polska Agencja Antydopingowa rozpoczęły współpracę[…]

Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie utrzymał karę 4 lat dyskwalifikacji nałożoną na Adriana Zielińskiego

Informujemy, iż Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie oddalił odwołanie zawodnika Adriana Zielińskiego od postanowienia Panelu Dyscyplinarnego II Instancji przy POLADA w sprawie naruszenia przepisów antydopingowych. Oznacza to, iż kara w wysokości 4 lat dyskwalifikacji nałożona przez Panel Dyscyplinarny przy POLADA pozostaje w mocy. Ponadto sąd arbitrażowy zdecydował o konieczności zapłaty 2 tys. franków szwajcarskich Read more about Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie utrzymał karę 4 lat dyskwalifikacji nałożoną na Adriana Zielińskiego[…]

Spotkanie przedstawicieli komitetów i grup roboczych Rady Europy

Dyrektor POLADA Michał Rynkowski w dniu 4 lutego 2019 r. reprezentował Grupę Monitorującą Konwencję Antydopingową Rady Europy podczas spotkania z sekretarzem generalnym Rady Europy Thorbjørnem Jaglandem. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania poszczególnych ciał roboczych Rady Europy, poprawa skuteczności działania mechanizmów monitorujących oraz kwestia przestrzegania wartości nadrzędnych Rady Europy w poszczególnych krajach.

Europa wybrała swojego kandydata na szefa Światowej Agencji Antydopingowej. Minister Witold Bańka zwyciężył już w pierwszej turze!

Etap kontynentalny wyborów odbył się w siedzibie Rady Europy w Strasburgu 30 stycznia 2019 r. w Strasburgu podczas 45. nadzwyczajnego posiedzenia Europejskiego Komitetu Ad Hoc ds. WADA (CAHAMA) państwa członkowskie Rady Europy wybrały swojego kandydata na szefa Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Minister Witold Bańka zwyciężył już w pierwszej turze zdecydowaną większością głosów.Witold Bańka – 28 Read more about Europa wybrała swojego kandydata na szefa Światowej Agencji Antydopingowej. Minister Witold Bańka zwyciężył już w pierwszej turze![…]

Michał Rynkowski wybrany wice-przewodniczącym Grupy Monitorującej Międzynarodową Konwencję Antydopingową Rady Europy

Michał Rynkowski dyrektor POLADA został wybrany wice-przewodniczącym Grupy Monitorującej Międzynarodową Konwencję Antydopingową Rady Europy. Decyzja została podjęta podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 31 października 2018 r. Grupa Monitorująca Konwencję Antydopingową jest odpowiedzialna za realizację Międzynarodowej Konwencji Antydopingowej Rady Europy. W ramach swoich kompetencji grupa realizuje zadania poprzez stałe i tymczasowe zespoły robocze, które Read more about Michał Rynkowski wybrany wice-przewodniczącym Grupy Monitorującej Międzynarodową Konwencję Antydopingową Rady Europy[…]

POLADA będzie wspierała Ukraińską Agencję Antydopingową

Ukraińskie Centrum Anty-Dopingowe(UCAD), Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) i Polska Agencja Antydopingowa (POLADA) podpisały trójstronną umowę określającą warunki wsparcia, jakiego udzieli POLADA ukraińskim partnerom. Celem podjętej współpracy jest wzmocnienie ukraińskiego systemu antydopingowego w 3-letniej perspektywie. Wszelkie działania będą realizowane pod nadzorem WADA. Wcześniejszym partnerem POLADA w podobnym projekcie była Azerska Agencja Antydopingowa, która osiągnęła pełną zdolność Read more about POLADA będzie wspierała Ukraińską Agencję Antydopingową[…]

Komunikat przedstawicieli niektórych narodowych agencji antydopingowych

Przedstawiciele krajowych organizacji antydopingowych zjednoczeni z międzynarodową społecznością sportowców wzywają do konstruktywnej reformy zarządzania WADA. • Przedstawiciele krajowych organizacji antydopingowych spotkali się na nadzwyczajnym szczycie w Paryżu, aby przedyskutować stan systemu antydopingowego kierowanego przez WADA oraz omówić coraz pilniejszą potrzebę przywrócenia zaufania do globalnego regulatora; • W wyraźnym przejawie solidarności ze sportowcami, przedstawiciele krajowych organizacji Read more about Komunikat przedstawicieli niektórych narodowych agencji antydopingowych[…]

Prezentujemy Raport Roczny 2017

Publikujemy Raport Roczny za 2017 r. uwzględniający informacje o realizacji podstawowych programów Polskiej Agencji Antydopingowej takich jak: działania informacyjno-edukacyjne, kontrola antydopingowa, zarządzanie wynikami czy współpraca międzynarodowa. Szczegóły pod poniższym linkiem Raport Roczny 2017 

Komunikat przedstawicieli niektórych narodowych agencji antydopingowej dotyczący przywrócenia RUSADA

Przedstawiciele krajowych organizacji antydopingowych wzywają Światową Agencję Antydopingową do odłożenia podjętej w czwartek decyzji o przywróceniu statusu Rosyjskiej Agencji Antydopingowej (RUSADA) do czasu, aż Rosja udowodni, że spełniła wszystkie warunki mapy drogowej WADA. Przedstawiciele krajowych organizacji antydopingowych wzywają WADA, aby nie przywracała statusu RUSADA do czasu otrzymania wszystkich danych analitycznych Systemu Zarządzania Informacjami laboratorium moskiewskiego (LIMS), umożliwiających Read more about Komunikat przedstawicieli niektórych narodowych agencji antydopingowej dotyczący przywrócenia RUSADA[…]