Główny Inspektor Sanitarny oraz Polska Agencja Antydopingowa koordynują współpracę na rzecz walki z dopingiem

9 lipca 2019 Główny Inspektor Sanitarny- Jarosław Pinkas oraz Dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej – Michał Rynkowski zawarli porozumienie, w którym zobowiązali się do wymiany informacji i koordynacji działań mających na celu przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu substancji zabronionych, stosowania metod zabronionych dla celów dopingowych przez sportowców oraz wspólną popularyzację wiedzy na temat szkodliwości dopingu dla zdrowia. Read more about Główny Inspektor Sanitarny oraz Polska Agencja Antydopingowa koordynują współpracę na rzecz walki z dopingiem[…]

Szkolenie dla Ukraińskiej Agencji Antydopingowej

POLADA we współpracy z Panelem Dyscyplinarnym przy POLADA w dniach 25-26 czerwca w Kijowie przeprowadziła szkolenie dla Narodowego Centrum Antydopingowego Ukrainy (NADC) z zakresu postępowań dyscyplinarnych w sprawach dotyczących dopingu . Szkolenie obejmowało swoim zakresem zagadnienia dotyczące: sposobu organizacji i funkcjonowania paneli dyscyplinarnych,  postępowania przygotowawczego oraz właściwego postępowania dyscyplinarnego. Tego rodzaju aktywność wpisuje się w Read more about Szkolenie dla Ukraińskiej Agencji Antydopingowej[…]

CEADO wspiera Chorwacką Agencję Antydopingową

Członkowie Środkowo-Europejskiej Organizacji Antydopingowej: Austriacka, Chorwacka, Polska, Serbska, Słoweńska, Słowacka i Węgierska Agencja Antydopingowa podczas spotkania w dniu 28 maja 2019 r. zajęli stanowisko o wsparciu Chorwackiej Agencji Antydopingowej(Anti-Doping Division of Croatian Public Health Institute) w zakresie wprowadzenia zmian w narodowej legislacji, mających na celu powstanie niezależnej organizacji antydopingowej, która miałaby funkcjonować w oparciu o: zasady Read more about CEADO wspiera Chorwacką Agencję Antydopingową[…]

Powołano Komitet Zawodniczy przy POLADA

30 maja 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Zawodniczego przy Polskiej Agencji Antydopingowej. Celem działania komitetu jest angażowanie zawodników w kreowanie programów antydopingowych POLADA, jak również wzmacnianie globalnego systemu walki z dopingiem w sporcie. W spotkaniu, na którym koncentrowano się na bieżącej sytuacji międzynarodowej oraz na programie antydopingowym POLADA uczestniczył również przedstawiciel POLADA. „Powstanie Read more about Powołano Komitet Zawodniczy przy POLADA[…]

Powstała Środkowo-Europejska Organizacja Antydopingowa CEADO

Z inicjatywy Węgierskiej Agencji Antydopingowej HUNADO, przedstawiciele narodowych organizacji antydopingowych z Austrii, Chorwacji, Polski, Serbii, Słowacji, Słowenii i Węgier spotkali się w dniu 28 maja 2019 r. w Budapeszcie. Wspólnie podjęto decyzję o powołaniu do życia Środkowo-Europejskiej Organizacji Antydopingowej (Central European Anti-Doping Organization („CEADO”). W spotkaniu również wzięli udział przedstawiciele Światowej Agencji Antydopingowej WADA, w Read more about Powstała Środkowo-Europejska Organizacja Antydopingowa CEADO[…]

Minister Witold Bańka jedynym kandydatem na stanowisko Prezydenta WADA

14 maja 2019 r. w Montrealu podczas specjalnego posiedzenia reprezentantów władz publicznych w WADA odbyło się głosowanie nad kandydaturą na stanowisko szefa Światowej Agencji Antydopingowej. Zwyciężył Minister Witold Bańka. Jego kontrkandydatem był Marcos Diaz – Wiceminister ds. sportu Dominikany, były członek Zarządu WADA. Nowy szef organizacji przejmie stery 1 stycznia 2020 roku. Oficjalnie kandydatura Ministra Read more about Minister Witold Bańka jedynym kandydatem na stanowisko Prezydenta WADA[…]

Gramy Fair nowa kampania antydopingowa

W poniedziałek 15 kwietnia wystartowała ogólnopolska antydopingowa kampania informacyjno- edukacyjna „GRAMY FAIR’’. Kampania skierowana jest do sportowców wyczynowych, sportowców amatorów i młodzieży. Jej celem jest budowa świadomości i propagowanie idei uczciwości oraz czystości w sporcie. Ambasadorami kampanii zostali czołowi i uznani sportowcy, medaliści Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata oraz Igrzysk Olimpijskich. Kampania zorganizowana została pod patronatem Read more about Gramy Fair nowa kampania antydopingowa[…]

Konferencja z okazji 30-lecia polskiego systemu antydopingowego

W dniu 28 marca 2019 r. w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie odbyła się konferencja z okazji 30-lecia polskiego systemu antydopingowego pt.: „NOWE WYZWANIA WALKI Z DOPINGIEM W SPORCIE”. W ostatnich latach działania z obszaru walki z dopingiem w sporcie nabrały nowej dynamiki, powstała ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie, utworzono Polską Agencję Antydopingową, wyodrębniono Read more about Konferencja z okazji 30-lecia polskiego systemu antydopingowego[…]

Fundacja Orły Sportu i Polska Agencja Antydopingowa rozpoczęły współpracę

Prezes Fundacji Orły Sportu Łukasz Strzelecki oraz Dyrektor POLADA Michał Rynkowski podpisali w dniu 18 marca 2019 r. porozumienie dotyczące współpracy w zakresie realizacji wspólnych działań informacyjno-edukacyjnych. Wspólnie obie organizacje będą dążyły do rozwijania programów edukacyjnych adresowanych do młodych sportowców, ich rodziców i trenerów, którzy m.in. korzystają z infrastruktury „Orlików”. Zawarta współpraca pozwoli na zwiększenie Read more about Fundacja Orły Sportu i Polska Agencja Antydopingowa rozpoczęły współpracę[…]

Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie utrzymał karę 4 lat dyskwalifikacji nałożoną na Adriana Zielińskiego

Informujemy, iż Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie oddalił odwołanie zawodnika Adriana Zielińskiego od postanowienia Panelu Dyscyplinarnego II Instancji przy POLADA w sprawie naruszenia przepisów antydopingowych. Oznacza to, iż kara w wysokości 4 lat dyskwalifikacji nałożona przez Panel Dyscyplinarny przy POLADA pozostaje w mocy. Ponadto sąd arbitrażowy zdecydował o konieczności zapłaty 2 tys. franków szwajcarskich Read more about Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie utrzymał karę 4 lat dyskwalifikacji nałożoną na Adriana Zielińskiego[…]