Narodowe agencje antydopingowe ponownie wzywają do bezzwłocznego wprowadzenia zmian niezbędnych do odzyskania zaufania uczciwych sportowców

·         Przedstawiciele krajowych organizacji antydopingowych z całego świata spotykają się na drugim specjalnym szczycie w Bonn w Niemczech. Gospodarzem szczytu jest NADA Deutschland, niemiecka agencja antydopingowa

·         Wśród ponownie zgłoszonych propozycji znalazła się propozycja zakazu obejmowania funkcji kierowniczych w organizacjach antydopingowych przez osoby aktywnie działające w federacjach i związkach sportowych

·         Przedstawiciele krajowych organizacji antydopingowych podjęli decyzję o zorganizowaniu spotkania z Komitetem Wykonawczym WADA i Przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Thomasem Bachem, w celu omówienia roli organizacji aktywnych w sporcie w reformowaniu walki z dopingiem, jak również w celu omówienia możliwości utworzenia jednego podmiotu odpowiedzialnego za przeprowadzanie badań

 

BONN, NIEMCY (26 października 2016). Przedstawiciele krajowych organizacji antydopingowych z całego świata spotkali się w środę 26 października 2016 r. w Bonn na szczycie zorganizowanym przez niemiecką agencję antydopingową, na którym ponownie opowiedzieli się za szybkim wprowadzeniem reform zaproponowanych podczas pierwszego szczytu zorganizowanego w Kopenhadze w sierpniu br. Bez reform trudno będzie odzyskać zaufanie czystych sportowców oraz wszystkich osób, które cenią sobie uczciwość w sporcie.

 

„Sportowcy chcą współzawodniczyć w sposób czysty i wygrywać bez dopingu”, stwierdzili przedstawiciele krajowych organizacji antydopingowych we wspólnym oświadczeniu. „Musimy odzyskać ich zaufanie i wiarę w to, że podejmowane wysiłki na rzecz uwolnienia sportu od dopingu naprawdę służą ochronie praw czystych sportowców i stwarzają wszystkim równe szanse. Wszystkie uzgodnione dzisiaj reformy, zwłaszcza decyzje, dzięki którym WADA, pełniąca rolę globalnego regulatora w walce z dopingiem, nie będzie podmiotem narażonym na wpływ różnorodnych grup interesu zainteresowanych głównie osiąganiem zysku, zmierzają w dobrym kierunku. Mamy nadzieję, że proponowane reformy pomogą lepiej chronić prawa czystych sportowców i stworzą równe szanse dla wszystkich zawodników".

Podczas spotkania, którego gospodarzem była niemiecka agencja antydopingowa Nationale Anti Doping Agentur Deutschland, przedstawiciele krajowych organizacji antydopingowych omówili także kluczowe reformy modelu zarządzania WADA. Chociaż przyznano, że bliska współpraca ze światem sportu jest konieczna, szczególnie w obszarze edukacji antydopingowej, finansowania i wymiany informacji, przedstawiciele krajowych organizacji antydopingowych ponownie zaproponowali oddzielenie funkcji dochodzeniowych, badawczych i zarządzania wynikami od wpływów organizacji sportowych. Pozwoli to zapobiec konfliktowi interesów, który występuje, gdy organizacja sportowa zajmuje się jednocześnie promowaniem sportu i kontrolą antydopingową.

Przedstawiciele krajowych organizacji antydopingowych zgodzili się, że pozbawienie osób stojących na czele federacji i związków sportowych możliwości obejmowania kierowniczych funkcji w organizacjach antydopingowych jest zmianą o kapitalnym znaczeniu, pozwalającą zapewnić wszystkim sportowcom uczciwe reguły gry. Ponadto, przedstawiciele krajowych organizacji antydopingowych podtrzymali stanowisko, zgodnie z którym żadna osoba pełniąca kierowniczą funkcję w organizacji antydopingowej nie może jednocześnie pełnić funkcji członka zarządu, funkcjonariusza ani obejmować innej funkcji decyzyjnej w organizacjach nadzorujących daną dyscyplinę sportową lub odpowiedzialną za organizację zawodów sportowych.

Przedstawiciele krajowych organizacji antydopingowych omówili także wyniki prac think tanku WADA oraz efekty wdrożenia ostatniej deklaracji podjętej na szczycie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Chociaż w opinii niektórych uczestników szczytu rezultaty podjętych wysiłków są zachęcające, większość z nich stwierdziła, że niezależnie od efektów powyższych prac konieczne jest wyrażenie jednomyślnego stanowiska, aby prawa sportowców mogły być w pełni chronione.

Następnie przedstawiciele krajowych organizacji antydopingowych omówili aferę dopingową wspieraną przez państwo ujawnioną w Rosji, która według niezależnego śledczego, Prof. Richarda McLarena, jest przykładem korupcji na dotąd niespotykaną skalę. W działania korupcyjne zaangażowane było Rosyjskie Ministerstwo Sportu, laboratorium antydopingowe i agencja antydopingowa, które tuszowały setki pozytywnych wyników badań.

Z nadzieją, że prawa czystych sportowców już nigdy nie będą tak rażąco lekceważone, przedstawiciele krajowych organizacji antydopingowych wezwali wspólnotę międzynarodową do wyrażenia poparcia dla prowadzonego przez Prof. McLaren śledztwa w sprawie wspieranego przez państwo dopingu w Rosji, a także do poparcia decyzji o podaniu wyników śledztwa do publicznej wiadomości. Wyrażono też poparcie i zachętę dla wszystkich osób ujawniających przypadki korupcji i fałszowania wyników badań antydopingowych oraz potwierdzono, że będą one chronione i otrzymają niezbędne wsparcie.

Przedstawiciele krajowych organizacji antydopingowych ponownie wezwali o jak najszybsze przyjęcie jasnych kar kodeksowych, aby można było wyeliminować z międzynarodowego współzawodnictwa skorumpowane związki i federacje sportowe. Zaapelowali także do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o potępienie działalności grupy Fancy Bears zajmującej się cyberszpiegostwem oraz podjęcie wszystkich możliwych kroków w celu przerwania niezgodnego z prawem pozyskiwania przez tę grupę i publikowania prywatnych informacji lekarskich sportowców.

Przedstawiciele krajowych organizacji antydopingowych zobowiązali się do kontynuowania wysiłków na rzecz czystego sportu oraz o wywieranie wpływu na decydentów i naleganie o jak najszybsze wdrożenie proponowanych zmian. Uzgodnili zwrócenie się do WADA i Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z wnioskiem o zorganizowanie spotkania z Komitetem Wykonawczym WADA i Przewodniczących MKOl Thomasem Bachem w celu dogłębnego omówienia proponowanych zmian oraz uzyskania poparcia dla niezależnego modelu walki z dopingiem, wolnego od wpływu osób aktywnych w sporcie.

Propozycje zostały przedstawione i przyjęte przez przedstawicieli krajowych organizacji antydopingowych z całego świata, w tym reprezentujących Austrię, Kanadę, Danię, Finlandię, Francję, Niemcy, Irlandię, Japonię, Holandię, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Słowenię, Szwecję, Szwajcarię, USA, Wielką Brytanię jak również Instytut Krajowych Organizacji Antydopingowych.

 

Partnerzy
wykonanie Gapi.pl